En annerledes vindkraftaktør

Vi har to tanker i hodet samtidig

SE VÅR FILM HER

Vi bygger småskala vindkraftverk som produserer kortreist energi til lokal- samfunnet. Med hensyn til naturen og i lokalt

samarbeid utformer vi de beste prosjektene. Det gir verdiskapning for Norge og viktige bidrag til klimasatsingen.