Kompetanse

Som en rendyrket aktør på småskala vindkraft har vi opparbeidet oss en unik kompetanse. Og som et lite team jobber vi tverrfaglig, engasjert og dynamisk, og spiller på lag med lokalsamfunnet og naturen. Når vi velger prosjektene er kunnskap om mange lokale forhold avgjørende. Tilknytning til elnettet og transportlogistikk er oppgaver som må løses. Videre er disipliner som finans, selskapsdrift, investoroppfølging og kontakt med lokalsamfunnet del av vår hverdag.

Vi kaller det vindkraft fra a til å

Også etter at et anlegg er satt i drift holder vi kontakten med lokalsamfunnet, næringslivet, beslutningstakere og eiere. Dette i tillegg til at vi selvfølgelig sørger for optimal drift gjennom teknisk drifstledelse for anleggene vi har utviklet. Her har vi også egen ekspertise og understøtter vedlikehold og feilsøking.

Solvind er en stødig og tilstedeværende partner for alle berørte partene med følgende, spesifikke kompetanser:

 

UTVIKLER
 • Lokasjonssøk
 • Samarbeid med grunneier
 • Dialog med lokalsamfunnet
 • Søknadsarbeid
 • Utredning nettilknytting
 • Utredning vindforhold
 • Finansiering
 • Investorarbeid
 • Teknisk detaljprosjektering
 • Valg av beste turbintypen
BYGGER
 • Byggeledelse
 • Styring av leverandører
 • Anbudsprosesser mot leverandører
 • Myndighetsoppfølging, bygging
 • Kommunikasjon til lokalsammfunet
DRIFTER
 • Myndighetsoppfølging, drift
 • Oppfølging, teknisk drift
 • Kontaktperson for alle
 • Mindre reparasjoner utført av eget team
 • Informasjonsvirksomhet lokalsamfunnet
 • Sponsorsarbeid med lokale institusjoner
 • Oppfølging/rapportering, investor
 • Tilbakeføring/fornying etter endt levetid