Vind og jordbruk

Solvinds første prosjekt, Åsen-anlegget i Time kommune, er et stjerneeksempel på at lokal vindkraft og jordbruksproduksjon hører sammen. Torbjørn Åsen, den lokale bonden, så straks potensialet og har siden etableringen vært en meget engasjert pådriver. Åsen-anlegget ble starta i 2004. Ikke bare var prosjektet det første for Solvind; det var også det første norske prosjektet i den norsk-svenske ordningen med el-sertifikat. Åsen-prosjektet ble fornya i 2012 (Åsen II). I dag består anlegget av to turbiner og produserer 4.200.000 kWh i  et normalår.

Vindkraftproduksjon i jordbrukslandskapet er velkjent fra andre land, men til nå mindre utbredt i Norge. For oss har det lagt i bunnen for får vindkraftsatsing fra dag en. Synergiene som ligger i å benytte jordbruksarealer er åpenbare, kombinasjonen er mange ganger helt innlysende. Det er smart fortettningspolitikk, og sammen med satsing på vindkraft i industrialiserte arealer danner det kjernen i vår virksomhet.

Dette potensiale har Solvind jobbet målrettet med siden 2003. Vindkraftverk på gården betyr en betydelig verdiskapning og støtte for gårdsdriften, samtidig som det gir mulighet for å levere ren energi inn på nettet med små naturinngrep pga allerede eksisterende infrastruktur og menneskepreget landskap.

En vinn-vinn-situasjon der gårdene ved siden av matproduksjonen også leverer fornybar energi til samfunnet. Jordbruket er dermed også en viktig bidragyter i å nå klimamålsettingene. Tilleggsinntekter er ofte vesentlige, styrker gårdsbruket og gir et perspektiv for langsiktig gårdsdrift og mulighet for nye investeringer.

Prosjekter i jordbrukslandskaper i Norge skiller seg som regel ut, ved at anleggene må tilpasses spredte bosteningsmønstere og det gir vindkraftverk av mindre størrelse. Plassering og lokasjon, samt tett samarbeid med bøndene er dermed avgjørende for å lykkes med dette konseptet.