Igangsatte prosjekter

Allerede i 2003 satte Solvind i drift sitt første vindkraftanlegg. Da som et «studentprosjekt» med to brukte 100 kW turbiner fra Danmark. De ble raskt satt opp hos en engasjert bonde i Time kommune, og ideen om småskalaprosjekter var dermed født. I videre arbeid med mange potensielle lokasjoner, ble vårt konsept stadfestet; bestående infrastruktur og prosjekter med mindre omfang var det vi ville jobbe med.

Flere prosjekter ble påbegynt, men tiden var ikke helt moden. Oppfølgeren til Åsen, Friestad, i jordbruket på lav-jæren, forsvant i statlige korridorer på grunn av lang saksbehandling. I 2011 fikk Solvind så mulighet til å overta et prosjekt på Utsira; et prosjekt som opprinnelig var bygget av Norsk Hydro. Prosjektet ga kraftbalanse til øya og samtidig var det et forskningsprosjekt (hybrid med hydrogen og øydrift).

 

Neste milepæl var igjen Åsen – her fornyet vi i 2012 turbinene til nyeste teknologi. De var fortsatt av mindre størrelse, men Norges første i det etablerte svensk-norske elsertifikatsystemet.

Solvind-skuta fikk endelig mer fart da vi i 2018 ferdigstilte vårt første industrivindprosjekt – Storøy, og i 2021, ble den smarte oppfølgeren ferdigstilt i Haugaland Næringspark på Gismarvik i Tysvær kommune.

Fra et første prosjekt med to turbiner og 0,35 GWh årsproduksjon, leverer Solvind nå kraftverk med tre turbiner som gir 43 GWh. Dermed leverer vi energi som utgjør årsbehovet til rundt 2800 husholdninger eller 14300 elbiler.