Vår stolte historie

Jan Thiessen og Bjørn Hjertenes etablerte Solvind AS i 2003 og jobbet da med hyttestrøm, varmepumper og vindkraft. De to entusiastene var med andre ord tidlig ute med å etablere seg i en jomfruelig bransje. Stort pågangsmot gjorde at selskapet allerede to år seinere realiserte sitt første vindkraftverk på Åsen.

I 2012 bestemmer selskapet seg for å satse utelukkende på vindkraft. Siden da har selskapet brukt mye energi på å videreutvikle konseptet med småskala vindkraft. Det har lenge vært utfordrende å få fram mindre, men likevel velfungerende prosjekt som tilfredstiller Solvinds og samfunnets krav samtidig som de hensyntar selskapets forretningsdrift. Solvind ønsket ikke å bygge større, økonomisk mer attraktive prosjekter som medfører betydelige naturinngrep, slik de fleste andre aktørene gjør. Denne måten å bygge på fører raskt til vanskelige avveininger mellom natur- og miljøhensyn. Dette ønsket ikke Solvind å stå inne for.

Allerede fra starten av favoriserte myndighetene større satsinger, og fokuset for vindkraftutbyggingen har vært store vindkraftverk og «economy of scale». Saksbehandlingstidene har til dels vært enorme og stå på ingen måte i forhold til anleg

 

gets størrelse. Det ble en tålmodighetsprøve for selskapet. Likevel ser vi positivt på reisen og den unike posisjonen vi i Solvind har opparbeidet oss gjennom vår konsekvente tro på konseptet, vår kontinuerlige tilstedeværelse og vårt personlige engasjement.

Menneskene høster havet, skogen, jorden – og vinden. Det innebærer et ansvar for å gjøre det på den rette måten.
Engasjement, kompetanse og erfaring er tre ord som fortsatt gir en god beskrivelse av gjengen i Solvind. Alle er genuint opptatt av å ta vare på naturen og gi sitt bidrag til produksjon av ren og fornybar energi. Dette er selve grunnlaget for å opprettholde mangfoldet og den velstanden vi har i dag. For alle i Solvind betyr jobben derfor mer enn en vanlig jobb. De elsker tanken på at vinden kan høstes på den rette måten og gjøres om til ren energi. Vi tror på at menneskenes behov for energi kan dekkes gjennom samspill med naturen.