Bevar kloden

Hvorfor kan vindkraft bidra til dette?

Klimakrisen er vår tids største utfordring og vi kan bare mestre den i fellesskapet og gjennom både bestemt og kreativ handling. Vi må finne løsninger og ta disse rask i bruk i et kappløp med tiden.

Solvind mener at vindkraftteknologien i en helhetlig klimapolitikk også gir viktige bidrag til avkarboniseringen, også i Norge – om man velger å gjøre det på den rette måten.