Partnere og samarbeid

Et ordtak med stor sannhet i, spesielt når man jobber med komplekse og omfattende prosjekter.

Vår styrke er at vi sammen med våre lokale partnere og leverandører utvikler og realiserer de beste løsningene. Bruk av mest mulig lokal kompetanse og arbeidskraft gir også størst mulig lokal verdiskapning.

Man er alltid bare like gode som partnerene sine.

Helt fra starten av har Solvind likevel også basert seg på internasjonalt samarbeid, og det er også noe vi ønsker å fremheve som noe verdifullt. Partnerskapet med det tyske prosjektutviklings selskapet WEA-Windenergiagentur har vært avgjørende

 

for vår satsing som startet tidlig i den norske vindkrafthistorien. Ved siden av tilgang til kunnskap, erfaring, nettverk og selve grunnstrategien om lokal forankring, har samarbeidet med vår tyske partnere gitt oss i Solvind en stor grad av fleksibilitet og selvstyring.

I Tyskland er det vanlig med folkelig eierskap og engasjement i vindkraftprosjekter, og det er slik vår partner WEA realiserer sine prosjekter. Det blir ofte stiftet lokale selskap der grunneiere, bønder og naboer holder en stor grad av eierskapet i prosjektene. Denne filosofien om en sterk lokal forankring har Solvind lagt til grunn fra starten av, og den er fortsatt førende for våre beslutninger. Et svært godt samarbeid med en av verdens ledende turbinprodusenter, Enercon, har også vært viktig for å levere løsninger av høy kvalitet.