Helsekonsekvens-utredning Gismarvik Vindkraftverk

26/11/2021

På veiene av Solvind utredet Norconsult helsekonsekvenser av Gismarvik Vindkraftverk som Solvind bygde i år innenfor Haugaland Næringspark. Rapporten er et viktig og faktabasert bidrag til debatten rundt vindkraft.

Solvind ba NVE å laste opp rapporten på sin nettside slik at alle interesserte kan lese den her.