Involvering og samskaping på Utsira

11/06/2021

Lørdag den 12. juni kommer Byantropologene til Utsira for å finne ut mer om hva sirabuen mener om vindkraft. Bak initiativet står Solvind, som har driftet vindkraftanlegget på Utsira siden 2011. I 2017 fikk selskapet ja til å erstatte de to turbinene med nye. Videreutvikler tidligere initiativ Solvind har siden starten i 2003 ønsket at prosjektene skal utvikles sammen med innbyggerne. Konseptet har de utviklet i eget selskap samt bygd på erfaringer fra andre land. Nå tar selskapet et nytt skritt for å videreutvikle konseptet for ytterligere å styrke innbyggerdeltakelsen.

– Vi ønsker å videreutvikle tidligere initiativ og skape framtidige prosjekt sammen med lokalmiljøet. Målet er å spille på lag både med lokalsamfunnet og naturen for å kunne levere ren energi med minst mulig inngrep, sier Bjørn Hjertenes, daglig leder i Solvind. Nå ser han fram til å få bedre oversikt over hva sirabuen mener om vindkraft, og sikre involvering i framtidige prosjekt.

Målsettingen for politikerne på Utsira er at kommunen skal være et nullutslippssamfunn. Denne filosofien stemmer godt overens med Solvinds mål for eget arbeid. Hjertenes understreker også at Solvind har hatt og har et godt samarbeid med de lokale myndighetene på øya.

– Vår erfaring i alle prosjektene er at åpen og god dialog med innbyggerne er viktig. De som bor i nærområdet må se hensikten med vindkraftprosjektet og være med å definere fordelene og ulempene for lokalsamfunnet, sier Hjertenes.

– Vi ønsker å vite – ikke anta, sier han.

Initiativet passer også som hånd i hanske med Stortingets ønske om å dempe konfliktnivået innen vindkraftutbygging samt gi større beslutningsmyndighet til kommunene.

Byantropologene kommer Og på lørdag kommer Byantropologene til Utsira for å starte prosjektet.

– Vi starter ved Jokerbutikken for å treffe folk, og fortsetter deretter med uformelle samtaler i mindre grupper. Hensikten er å få så tydelige tilbakemeldinger som mulig på hva innbyggerne mener om vindkraft. Dette sier Maiken Riis Eilertsen i Byantropologene. – Vår jobb er å lytte og stille spørsmål for å få fram folks meninger, sier hun.

Med seg har hun Beatrice Rossebø Danielsen, fra arkitektkontoret Kystvær. De to ser fram til å treffe sirabuen og få fram innbyggernes syn på vindkraft og synliggjøre potensialet vindkraft har for sirasamfunnet.

Hva skjer etterpå? Etter at besøket på øya er over, vil Byantropologene systematisere tilbakemeldingene og analysere materialet før det blir overlevert til Solvind. Deretter vil Solvind fortsette dialogen med lokalsamfunnet og dele funnene. Solvind vil også evaluere erfaringene fra innbyggerinitiativet og vurdere om denne metoden egner seg for liknende prosjekt andre steder.