Ny grunnrenteskatt for vindkraft

11/10/2022

Regjeringen har foreslått å innføre en ny grunnrenteskatt på vindkraft. Vi i Solvind er i utgangspunktet positive til å bidra mer til samfunnet og spesielt kommunene som stille arealer til rådighet for vindkraft, men det må gjøres på riktig måte. I artikkelen under kan du lese kommentaren fra Norwea og Energi Norge til det nye forslaget.

Vi sier oss ganske enige i de punktene som blir lagt vekt på i artikkelen.

https://www.energinorge.no/nyheter/2022/norwea-og-energi-norge-usikkerhet-om-vindkraftskatt-hindrer-fornybarsatsing/