Clean Energy Conversion – Haren

Vår partner Agrowea vindpark Fehndorf/Lindloh har sammen med partnere realisert et FoU-prosjektet for å stabilisere strømproduksjonen fra vindkraft som ikke bare er ment å bidra til selvforsyningen til byen Haren, men også for å stabilisere overflødig strøm i topptider gjennom to nye lagringsenheter.

For dette formålet konverteres den fornybare kraften med en elektrolyser til hydrogen (4 MW). Hydrogen mates direkte inn i det lokale gassnettet. I tillegg til

elektrolyser tar et batterilagringssystem (4 MW, 4,9 MWh) og reduserer peaker på kortvarige svingninger i kraftproduksjonen fra vindkraften. Dette er dermed med på å stabilisere innmatingen til nettet.

Kombinasjon av vindkraft, grønn hydrogenproduksjon, batterier og et smart styringssystem optimaliserer selvforsyningsgraden til byen Haren betydelig (fra 49% til 68%).