Friestad – jærsk bondekraft

Friestad Vindkraftverk ligger i Hå kommune i Rogaland, mellom Vigrestad og Brusand, og har fra starten av vært et samarbeid mellom grunneier og Solvind.

Lavt Jærlandskap med nærhet til sjøen gir gode infrastrukturforhold og et veldig godt vindpotensiale. Den sterkt trafikkerte FV44 befinner seg bare noen steinkast fra planområdet og kan sammen med eksisterende gårdsvei benyttes når turbinen skal transporteres.

Opprinnelig ble prosjektet planlagt med fire mindre turbiner, men i dag er det mulig å produsere mer energi med én mellomstor turbin og dermed redusere inngrepene betydelig. Det trengs null meter ny vei og kun en kranoppstillingsplass må bygges.

TEKNISKE DATA FRIESTAD

Antall turbiner: 1
Turbintype: Enercon E-82 E4 med TES
Nettilknknytting: direkte til lokalt 22 kV
Prosjektstatus: MTA plan hos OED siden 05.20

FYSISKE MÅL VINDTURBINER

Generatoreffekt: 2350 kW
Navhøyde: 69 meter
Rotordiameter: 82 meter
Totalhøyde: 110 meter

PRODUKSJONSTALL

Årlig produksjon: 8,5 GWh
Husholdninger forsynt/år: 567
Elbiler forsynt/år: 2833

HISTORIE

Ideen til prosjektet kom i 2005 og var opprinnelig tenkt med fire turbiner. Lang saksbehandlingstid og økonomiske utfordringer har ført til at prosjektet ennå ikke er realisert. Det positive er likevel at teknologiutviklingen har gjort det mulig å bygge prosjektet med bare én turbin, som gir mer kraft, trenger mindre areal og medfører mindre ulemper for fuglelivet.

Kommunen var i starten positiv til prosjektet og regulerte det til og med inn i 2015. Etter hvert har stemningen forandret seg, som på andre steder i Norge. Likevel ser kommunen positivt på den siste endringen, der vi reduserte fra flere til bare én turbin.

HVORFOR ET NATURVENNLIG PROSJEKT?

Naturen i området er preget av menneskelig kulturlandskap og inngrep, som FV44 og jernbane. Den planlagte turbinen passer godt inn i dette landskapet, og den gode eksisterende infrastrukturen gjør det mulig å bygge turbinen uten en eneste meter med ny vei. Samtidig er det underskudd på kraft i området, og vindkraften kan levere kortreist strøm med svært lite tap i nettet. Dermed passer Friestad veldig godt inn i Solvinds filosofi.