Risavika- et nærvind prosjekt

Risavika vindkraftverk er tiltenkt på Risavika havn på samme måte som er gjort på havnen i Hirtshals i Danmark bare i en litt mindre skala. Prosjektet vil sammen med kommunen og grunneier bli utredet slik at man kan få ut maksimal effekt og produksjon som er mulig på området med færrest mulig innvirkning på dagens bruk av området.

Prosjektet er i god tråd med Solvind sin visjon om å benytte eksisterende infrastruktur og berørte områder. Dette vil komme godt med i elekstrifisering av skipsfarten samt passe godt inn i havnens arbeid med fornybar energi som solceller og batterilagring.

TEKNISKE DATA RISAVIKA

Antall turbiner: TBD
Turbintype: TBD
Prosjektstatus: Startfase, dialog med kommunen.

FYSISKE MÅL VINDTURBINER

Generatoreffekt: TBD
Navhøyde: TBD
Rotordiameter: TBD
Totalhøyde: TBD

PRODUKSJONSTALL

Årlig produksjon: 10-40 GWH
Husholdninger forsynt/år: TBD
Elbiler forsynt/år: TBD

HISTORIE

Energikommisjonen la i 2023 frem en rapport der begrepet «nærvind» ble lansert. Vi Solvind har i lang tid fokusert på slike prosjekter med Storøy Vindpark som et eksempel å vise til. Filosofie er å bygge ut vindkraft nære industri og esisterende inngrep slik av vi kan spare naturen for inngrep. Derfor tenker vi et prosjekt på Risavika havn kan være et godt «nærvind» prosjekt uten noen store ekstra ulemper på toppen av det som er der idag.

Elnett21 sa følgende om fremtiden «Omlegging fra fossil til utslippsfri transport vil kreve omfattende elektrifisering av transportsektoren. Lading av fly, busser og skip vil gi en stor økning i strømbehov.» Vi mener at en vinturbin på Risavika havn vil passe godt inn i disse planene.

HVORFOR ET NATURVENNLIG PROSJEKT? 

Konseptet går ut på å bruke områder med allerede utbygt infratstruktur og å unngå nye naturinngrep. Solvind har allerede bygget ut vindkraft i tilknytning til industri på Storøy og Gismarvik, men vi viser i denne sammenhengen også til havnen i danske Hirtshals, der flere turbiner er i drift innenfor havnens virksomhet.

 

HIRTSHALS HAVN

STORØY VINDPARK (Karmøy Kommune)