Solvind i ny drakt

02/03/2021

Vi ønsker å vise at vi er annerledes, også på hjemmesidene. Vi mener at det nye nettstedet gir et godt bilde av hva vi driver med og hvem vi er, både når det gjelder filosofi, verdier og engasjement.

Selskapets ansatte er opptatt av å produsere fornybar vindenergi på en skånsom måte og sikre et godt liv på denne kloden også for kommende generasjoner, noe som gjenspeiler seg i alle prosjektene vi har drevet fram. I tillegg står dialogen med lokalsamfunnet sentralt samt minst mulig inngrep i urørt natur.

Ny film

I forbindelse med lanseringen av det nye nettstedet, presenterer selskapet også sin nye film. Denne viser Solvinds filosofi om hvorfor det er viktig å høste av naturen – og hvordan den kan høstes på en bærekraftig måte. Flere lokale profiler stiller opp i filmen – og underbygger Solvinds filosofi – i tillegg til at selskapets egne medarbeidere tegner et bilde av hvordan de jobber og hva som er deres egen drivkraft i hverdagen. På denne måten blir det også tydelig at bærekraftig vindkraftproduksjon er ett av verktøyene for å nå de politiske klimamålsettingene.

Dialog med omverdenen

En del av selskapets filosofi er å etablere god kontakt og dialog med lokalsamfunnet der de har prosjekt. Dette er noe av kjernen i selskapets virksomhet: Å utvikle prosjekt for lokalsamfunnet – og sammen med innbyggerne. Ikke minst er prosjektet på Storøy, vest for Haugesund, velegnet til å forklare og synliggjøre hva selskapet driver med og hvorfor det er viktig.

Den gode dialogen med lokalsamfunnet er svært viktig for oss. Vi tror at god og ærlig dialog gjør at vi alle forstår hverandre bedre og blir bedre naboer. Vi jobber også med å utvikle nye modeller for innbyggerdialog. Dette er ikke minst viktig etter at Stortinget sist høst ga større beslutningsmyndighet til den respektive kommunen.