Storøy vindkraftverk idriftsatt

09/01/2018

NYHET, VIDEO OG AVISOPPSLAG

I slutten av august 2018 leverte turbinen på Storøy, nord på Karmøy, sine første kilowattimer til Haugaland Kraft sitt nett. Anlegget ble som ble som planlagt montert i juli og siste turbinblad kom på plass i starten av august. Deretter ble det gjort den del innvendig arbeid, før testproduksjon kunne settes i gang.

Storøy Vindpark Solvinds andre prosjekt etter Åsen som ble bygget. Prosjektering og bygging ble forestått av oss og vi er stolt over å ny produksjon av 24.000.000 (24 GWh) ny fornybar produksjon.

Video fra byggingen kan sees på vår YouTube kanal.

Bl.a. Haugesunds Avis dekket byggingen med flere artikler.