Strømkrisen, vindkraft og veien videre

26/08/2022

Putins krig i Europa har skapt et underskudd på gass som har ført til at strømprisene har skutt i været den siste tiden. Tørken vi har hatt den siste tiden viser oss at vi ikke kan bare belage oss på vannkraften vår og det snakkes om et mulig strømunderskudd om noen år. Det har blitt skrevet mye i media i det siste om strømkrisen, lave fyllingsgrader og mulige løsninger.

Mer utbygging av vindkraft på land har blitt nevnt av mange, også da Solvind var til stede på Arendalsuka. Vi er enige i at vindkraft på land er en viktig del av veien videre, men det må gjøres på rikitg måte. Det har blitt snakket mye om å bygge vindkraft i allerede berørte områder som industri og landbruk. Dette har alltid vært Solvinds filosofi når det gjelder utbygging og vi har hatt lite støy rundt våre prosjekter som et resultat av dette. Det har også kommet en ny avgift på vindkraft som gir mer penger til kommunene som satser på vindkraft på land. Dette er er noe vi i Solvind støtter, mer lokalt eierskap og forankring er viktig for oss!

Her er noen artikler om strømkrisen og vindkraft som har vært i media i det siste:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/x8xg4G/haaper-stroemsjokket-foerer-til-mer-vindkraft

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/ja870o/ber-kommunene-si-ja-til-aa-utrede-ny-vindkraft-i-rogaland

https://e24.no/olje-og-energi/i/oWqab7/ny-avgift-paa-vindkraft-paa-land-kommuner-faar-150-millioner-aarlig