Take Over Gismarvik Vindkraftverk

13/12/2021

Siste uke oppnådde Solvind en viktig milepæl: Overtakelse av Gismarvik Vindkraftverk fra turbinleverandøren Enercon. For over et år siden i oktober 2020 begynte arbeidet med bygging av nødvendig infrastruktur. Veianlegg som ble bygget skal senere utvides til hovedvei i Haugaland Næringspark som er Norges største ferdig regulerte næringspark på 5.000 dekar.

Gismarvik Vindkraftverk består av 3 Enercon E-138 4.2 MW turbiner med 200 m totalhøyde og skal produsere 43.000.000 kWh miljøvennlig energi per år i de neste 30 årene. Som all ny kraftproduksjon bidrar Gismarvik til å dempe strømprisene og i tillegg fører samlokasjon av produksjon og forbruk til mindre tap i nettet og dermed mindre nettleie.

Vi er stolt over å ha realisert vårt andre industri-vindkraft-prosjekt sammen med våre samarbeidspartner: Enercon GmbH, Milje Maskin, O.Hansen og sønner, Sinus ElektroHaugaland Kraft AS, RH Oppmåling, GMC, Klepp Spesialtransport As, Terraform og flere andre.

Videre er vi glad i at Enercon etablerte et eget serviceteam med 3 ansatte på Gismarvik. Samarbeidet med teamet har vært veldig godt og vi gleder oss til det videre samarbeidet.