Turbiner ankom Gismarvik

18/06/2021

Bygging av vårt vindkraftverk innenfor Haugaland Næringspark, som er Norges største ferdig regulert industriområde er i full fart etter at turbindelene ankom med skip på havn som tilhører næringsparken. Som kjent har NVE varslet at de VURDERER å stanse byggearbeidet så snart turbinene når en høyde på 150 m pga. uavklart situasjon rundt behovsstyrt hinderlys.

I den forbindelsen ble vi bedt om å komme med en uttalelse innen 15. juni. Den uttalelsen ga vi til NVE for videre vurdering, og så avventer vi tilbakemelding i saken.

Grunnen for at situasjonen rundt behovsstyrt hinderlys er uavklart er, at Luftfartstilsynet for tiden ikke behandler søknader for slike systemer siden dem reviderer kravene. Konsessionsvilkårene for Gismarvik Vindkraftverk er i utgangspunktet åpnet at anlegget driftes med lys uten radarsystem eller lignende inntil de nye kravene fra Luftfartstilsynet er på plass. Vi kommer derfor til å fortsette med byggearbeid selv om det er en vanskelig situasjon. Vi jobber det vi kan for at alt skal være på plass, og så vil vi så klart stoppe DERSOM vi får en anleggs-stans.