Vindkraft senket strømregningen med 2000 til 4500 kroner i 2021

24/01/2022

På oppdrag for Norwea har Thema Consulting undersøkt hvilken påvirkning vindkraften hadde på nordmenns strømregninger i fjor.

Ifølge modellen som tar for seg tilbud og etterspørsel på strøm i det europeiske kraftmarkedet i hver enkelt time, sparte vindkraften en typisk norsk husstand for mellom 2000 og 4500 kroner, avhengig av hvor i landet man bor.

Dersom Norge ikke hadde hatt vindkraftproduksjon ville kraftprisen vært i snitt omtrent åtte øre per kilowattime høyere i Sør-Norge og rundt 18 øre per kilowattime høyere i Midt- og Nord-Norge, ifølge rapporten.

Solvind er glad i at vi kunne bidrar til å dempe de høye strømprisene med vært arbeid.